Monthly Archives marec 2020

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj nasledovné opatrenie – od 13.03.2020 až do odvolania sa zakazuje prevádzka telovýchovno-športových zariadení.

Na základe tohto opatrenia je Lodenica uzatvorená až do odvolania.

Prosíme o pochopenie a prajeme pevné zdravie.

 

Read More
PRELOŽENÁ NA NEURČITO !!
V sobotu 14. 3. 2020 od 9:00 sa uskutoční jarná brigáda jachtárskeho oddielu.
Budú sa klásť móla na vodu (cca 11-12:00), upratovať, hrabať, vyvážať odpad atd.
 V prípade nepriazne počasia sa urobí čo sa bude dať. Kto má auto a prívesný vozík, je vítaný – zberný dvor je otvorený do 13:00. V prípade akejkoľvek zmeny dáme vedieť.
Ďakujem
S úctou:
Martin Kováč,
Zverejnil: Dodo Sedlačko
Read More