Monthly Archives apríl 2020

Vážení členovia,

na základe rozhodnutia vlády od dnešného dňa začína 1. fáza uvoľňovania opatrení do ktorej spadá aj činnosť našej TJ Sĺňava ako aj jednotlivých klubov keďže spadáme pod kategóriu nekontaktných športov vo vonkajšom prostredí, avšak za určitých podmienok. V areáli nie je možné používať miestnosti ako klubovne, šatne, skleník. Vstup do hangáru a dielne je možný len za účelom zobratia lode alebo materiálu a náradia. Všetky osoby musia mať v areáli nasadené rúška, všetky osoby musia dodržiavať medzi sebou dostatočnú vzdialenosť. Tréning na vode len individuálne v prípade detí v obmedzenom počte len s nevyhnutným doprovodom na člne. V prípade jazdenia na kajutových plachetniciach, vás žiadam aby sa na palube lodí nachádzali maximálne 4 osoby a s ruškami. Do priestorov lodenice je povolený len vstup členom prípadne v doprovode s rodinným príslušníkom. Ak si za žiadajú starší členovia nad 65 rokov o vymedzenie času na návštevu lodenice bude im to umožnené. Keďže sa nemohli konať brigády máme veľa vecí zmeškaných tak poprosím všetkých členov aby sa podľa svojich možností a schopnosti zapojili do týchto činností, výmena dosiek na mólach, vypratanie dielne a skladu ako aj všetkého nepotrebného materiálu a vecí.

M. Psalman

Zverejnil na stránke: Dodo S.

Read More