Monthly Archives január 2021

Vážené členky, Vážení členovia

posielame Vám cenník poplatkov za členské v našom jachtárskom oddieli pre rok 2021,
v prílohe nájdete konkrétne poplatky, číslo účtu a termín pre úhradu.

V cenníku je niekoľko zmien – našou ambíciou bolo zjednodušiť počet poplatkov na minimum,
poskytnúť najnižšiu možnú cenu pre deti, mládež a čestné členstvo (70 eur je odvádzaných za každého registrovaného člena do TJ)
a vynechať tie poplatky, ktoré sa reálne nepoužívali (napríklad za brigádnické hodiny).

Poznámka: Situácia okolo COVID-19 nám znemožňuje osobné stretnutia či schôdze,
preto sme každému k dispozícii na vysvetlenie telefonicky či emailom.

Prajeme veľa zdravia

za Výbor JO:
Matej Siebert
Cenník_JO_TJ 2021

Read More