Author admin

Vážený členovia
1.2.2020 o 18:00 sa uskutoční členská schôdza v priestoroch kaviarne „Mon Bijou“ (Beethovenova ulica č. 16, Piešťany oproti Kursalonu)

Program schôdze:
1. Prezentácia a zahájenie členskej schôdze.
2. Návrh na poverenie vedením členskej schôdze.
3. Schválenie programu členskej schôdze.
4. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
5. Správa o činnosti oddielu jachtingu.
6. Správa o hospodárení jachtárskeho oddielu.
7. Správa o hospodárení Telovýchovnej jednoty.
8. Návrh plánu činnosti jachtárskeho oddielu na rok 2020 (športová a investičná).
9. Diskusia.
10. Schválenie činnosti jachtárskeho oddielu a rozpočtu na rok 2020.
11. Návrh na schválenie etického kódexu.
12. Schválenie uznesenia a záver.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom a prianím vždy priaznivého vetra do plachiet
výbor jachtárskeho oddielu.

Read More

V dňoch 15.09.2017 – 17.09.2017 sa Jachtklub Piešťany zúčastnil MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA, ktorý sa konali na Liptovskej Mare v klube LIMAR.

Počas troch dní, bojovali Piešťanské posádky v náročných poveternostných podmienkach a podarilo sa vybojovať zaujímavé miesta. Gratulujeme posádkam z lodnej triedy 420 Dušanovi MatuškoviMartinke Danášovej, ktorým sa podarilo umiestniť na prvom mieste a tak sa stať majstrami Slovenska 🙂

Zároveň gratulujeme posádke Janovi KováčoviTomášovi Vrábelovi, ktorým sa podarilo umiestniť na piatom mieste. Gratulujeme aj posádkam z lodnej triedy 470: Martinovi PeťkoviPetrovi Bernátovi, ktorým sa podarulo umiestniť na tretom mieste a posádke Matejovi KollárikoviMartinovi Bokorovi, ktorým sa podarilo umiestniť na štvrtom mieste.

Tešíme sa na ďalší ročník a ďalšie úspechy piešťancov.

Read More