Vážené členky, Vážení členovia

posielame Vám cenník poplatkov za členské v našom jachtárskom oddieli pre rok 2021,
v prílohe nájdete konkrétne poplatky, číslo účtu a termín pre úhradu.

V cenníku je niekoľko zmien – našou ambíciou bolo zjednodušiť počet poplatkov na minimum,
poskytnúť najnižšiu možnú cenu pre deti, mládež a čestné členstvo (70 eur je odvádzaných za každého registrovaného člena do TJ)
a vynechať tie poplatky, ktoré sa reálne nepoužívali (napríklad za brigádnické hodiny).

Poznámka: Situácia okolo COVID-19 nám znemožňuje osobné stretnutia či schôdze,
preto sme každému k dispozícii na vysvetlenie telefonicky či emailom.

Prajeme veľa zdravia

za Výbor JO:
Matej Siebert
Cenník_JO_TJ 2021

Read More

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj nasledovné opatrenie – od 13.03.2020 až do odvolania sa zakazuje prevádzka telovýchovno-športových zariadení.

Na základe tohto opatrenia je Lodenica uzatvorená až do odvolania.

Prosíme o pochopenie a prajeme pevné zdravie.

 

Read More
PRELOŽENÁ NA NEURČITO !!
V sobotu 14. 3. 2020 od 9:00 sa uskutoční jarná brigáda jachtárskeho oddielu.
Budú sa klásť móla na vodu (cca 11-12:00), upratovať, hrabať, vyvážať odpad atd.
 V prípade nepriazne počasia sa urobí čo sa bude dať. Kto má auto a prívesný vozík, je vítaný – zberný dvor je otvorený do 13:00. V prípade akejkoľvek zmeny dáme vedieť.
Ďakujem
S úctou:
Martin Kováč,
Zverejnil: Dodo Sedlačko
Read More

Vážený členovia
1.2.2020 o 18:00 sa uskutoční členská schôdza v priestoroch kaviarne „Mon Bijou“ (Beethovenova ulica č. 16, Piešťany oproti Kursalonu)

Program schôdze:
1. Prezentácia a zahájenie členskej schôdze.
2. Návrh na poverenie vedením členskej schôdze.
3. Schválenie programu členskej schôdze.
4. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
5. Správa o činnosti oddielu jachtingu.
6. Správa o hospodárení jachtárskeho oddielu.
7. Správa o hospodárení Telovýchovnej jednoty.
8. Návrh plánu činnosti jachtárskeho oddielu na rok 2020 (športová a investičná).
9. Diskusia.
10. Schválenie činnosti jachtárskeho oddielu a rozpočtu na rok 2020.
11. Návrh na schválenie etického kódexu.
12. Schválenie uznesenia a záver.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom a prianím vždy priaznivého vetra do plachiet
výbor jachtárskeho oddielu.

Read More

V dňoch 15.09.2017 – 17.09.2017 sa Jachtklub Piešťany zúčastnil MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA, ktorý sa konali na Liptovskej Mare v klube LIMAR.

Počas troch dní, bojovali Piešťanské posádky v náročných poveternostných podmienkach a podarilo sa vybojovať zaujímavé miesta. Gratulujeme posádkam z lodnej triedy 420 Dušanovi MatuškoviMartinke Danášovej, ktorým sa podarilo umiestniť na prvom mieste a tak sa stať majstrami Slovenska 🙂

Zároveň gratulujeme posádke Janovi KováčoviTomášovi Vrábelovi, ktorým sa podarilo umiestniť na piatom mieste. Gratulujeme aj posádkam z lodnej triedy 470: Martinovi PeťkoviPetrovi Bernátovi, ktorým sa podarulo umiestniť na tretom mieste a posádke Matejovi KollárikoviMartinovi Bokorovi, ktorým sa podarilo umiestniť na štvrtom mieste.

Tešíme sa na ďalší ročník a ďalšie úspechy piešťancov.

Read More