Chceli by sme Vás týmto srdečne pozvať na pohárový pretek, ktorý sa uskutoční v Piešťanoch na Sĺňave. Rozpis preteku nájdete na sailing.sk alebo tu: Balnea Cup a aktuality z prvej ruky tu : Facebook – uladosť

Pretek je vypísaný pre lodné triedy: 29R-5 420-5 OPT-5 FIN-5 LAS-5 L47-5 a RS500 – 2

Rozpis programu:
13.6.2020 8:00-10:00 – Registrácia
13.6.2020 11:00 – Slávnostné otvorenie pretekov
13.6.2020 12:00 – Znamenie výzvy prvej rozjazdy
14.6.2020 10:00 – Predpokladané znamenie výzvy prvej rozjazdy dňa
14.6.2020 16:00 – Ukončenie pretekov, vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien

Tešíme sa na vašu účasť a vidíme sa na štartovacej čiare dovtedy prajeme priaznivý vietor do plachiet.

príspevok zverejnil: Dodo S.

Read More

Vážení členovia,

na základe rozhodnutia vlády od dnešného dňa začína 1. fáza uvoľňovania opatrení do ktorej spadá aj činnosť našej TJ Sĺňava ako aj jednotlivých klubov keďže spadáme pod kategóriu nekontaktných športov vo vonkajšom prostredí, avšak za určitých podmienok. V areáli nie je možné používať miestnosti ako klubovne, šatne, skleník. Vstup do hangáru a dielne je možný len za účelom zobratia lode alebo materiálu a náradia. Všetky osoby musia mať v areáli nasadené rúška, všetky osoby musia dodržiavať medzi sebou dostatočnú vzdialenosť. Tréning na vode len individuálne v prípade detí v obmedzenom počte len s nevyhnutným doprovodom na člne. V prípade jazdenia na kajutových plachetniciach, vás žiadam aby sa na palube lodí nachádzali maximálne 4 osoby a s ruškami. Do priestorov lodenice je povolený len vstup členom prípadne v doprovode s rodinným príslušníkom. Ak si za žiadajú starší členovia nad 65 rokov o vymedzenie času na návštevu lodenice bude im to umožnené. Keďže sa nemohli konať brigády máme veľa vecí zmeškaných tak poprosím všetkých členov aby sa podľa svojich možností a schopnosti zapojili do týchto činností, výmena dosiek na mólach, vypratanie dielne a skladu ako aj všetkého nepotrebného materiálu a vecí.

M. Psalman

Zverejnil na stránke: Dodo S.

Read More

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj nasledovné opatrenie – od 13.03.2020 až do odvolania sa zakazuje prevádzka telovýchovno-športových zariadení.

Na základe tohto opatrenia je Lodenica uzatvorená až do odvolania.

Prosíme o pochopenie a prajeme pevné zdravie.

 

Read More
PRELOŽENÁ NA NEURČITO !!
V sobotu 14. 3. 2020 od 9:00 sa uskutoční jarná brigáda jachtárskeho oddielu.
Budú sa klásť móla na vodu (cca 11-12:00), upratovať, hrabať, vyvážať odpad atd.
 V prípade nepriazne počasia sa urobí čo sa bude dať. Kto má auto a prívesný vozík, je vítaný – zberný dvor je otvorený do 13:00. V prípade akejkoľvek zmeny dáme vedieť.
Ďakujem
S úctou:
Martin Kováč,
Zverejnil: Dodo Sedlačko
Read More

Writing an article isn’t a simple job. The fantastic news is there are techniques to improve the level of your essays.

Reading and grammar check: I can not stress enough just how important it’s to check your writing until you submit it for proofreading. If you cannot read what you have written, then you can’t make any corrections. Read More

Read More

Vážený členovia
1.2.2020 o 18:00 sa uskutoční členská schôdza v priestoroch kaviarne „Mon Bijou“ (Beethovenova ulica č. 16, Piešťany oproti Kursalonu)

Program schôdze:
1. Prezentácia a zahájenie členskej schôdze.
2. Návrh na poverenie vedením členskej schôdze.
3. Schválenie programu členskej schôdze.
4. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
5. Správa o činnosti oddielu jachtingu.
6. Správa o hospodárení jachtárskeho oddielu.
7. Správa o hospodárení Telovýchovnej jednoty.
8. Návrh plánu činnosti jachtárskeho oddielu na rok 2020 (športová a investičná).
9. Diskusia.
10. Schválenie činnosti jachtárskeho oddielu a rozpočtu na rok 2020.
11. Návrh na schválenie etického kódexu.
12. Schválenie uznesenia a záver.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom a prianím vždy priaznivého vetra do plachiet
výbor jachtárskeho oddielu.

Read More

V dňoch 15.09.2017 – 17.09.2017 sa Jachtklub Piešťany zúčastnil MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA, ktorý sa konali na Liptovskej Mare v klube LIMAR.

Počas troch dní, bojovali Piešťanské posádky v náročných poveternostných podmienkach a podarilo sa vybojovať zaujímavé miesta. Gratulujeme posádkam z lodnej triedy 420 Dušanovi MatuškoviMartinke Danášovej, ktorým sa podarilo umiestniť na prvom mieste a tak sa stať majstrami Slovenska 🙂

Zároveň gratulujeme posádke Janovi KováčoviTomášovi Vrábelovi, ktorým sa podarilo umiestniť na piatom mieste. Gratulujeme aj posádkam z lodnej triedy 470: Martinovi PeťkoviPetrovi Bernátovi, ktorým sa podarulo umiestniť na tretom mieste a posádke Matejovi KollárikoviMartinovi Bokorovi, ktorým sa podarilo umiestniť na štvrtom mieste.

Tešíme sa na ďalší ročník a ďalšie úspechy piešťancov.

Read More