Cenník

Príspevky členov JO TJ pre rok 2021
Ročný členský príspevok člena JO TJ 120 Eur
Ročný členský príspevok člena JO TJ do 18 rokov 70 Eur
Ročný oddielový príspevok
Ročný oddielový príspevok člena JO TJ s plavidlom kotviacim v areáli 200 Eur
Ročný oddielový príspevok člena JO TJ používajúceho plavidlá JO TJ 0 Eur
Doplatok za ročný oddielový príspevok neodpracovaný stanovenými
brigádnickými hodinami 0 Eur.
Ďalší príspevok
Príspevok za prenájom objektu JOTJ – unimobunka – na 1 rok 150 Eur
Príspevok za prenájom objektu JOTJ – unimobunka – na 1 noc 5 Eur
Príspevok za uskladnenie športového náradia v objekte JO TJ
(surf, čln, okruhová plachetnica ) 20 Eur
Príspevok za uskladnenie prívesného vozíka v areáli JO TJ na 1 rok 20 Eur

Príspevky zrealizujte najneskôr do 31.3. 2021
Číslo účtu: SK54 0200 0000 0040 7331 1051
Variabilný symbol: 2021
Poznámka: Jachtársky oddiel, meno, priezvisko, druh úhrady