Cenník

Príspevky pre rok 2019

 1. Zápisné pri vstupe člena – čakateľa do JO TJ: –
 2.  Ročný členský príspevok člena JO TJ: 120 €
 3. Ročný oddielový príspevok člena JO TJ do 18 rokov: 100 €

Ročný oddielový príspevok:

 • ročný oddielový príspevok člena s plavidlom kotviacim v areáli TJ: 200 €.
 • ročný oddielový príspevok člena využívajúceho plavidlá patriace klubu: 100 €,
 • ročný oddielový príspevok hosťujúceho člena: 400 €,
 • doplatok za ročný oddielový príspevok neodpracovaný stanovenými brigádnickými hodinami za uplynulú sezónu 2018, musí byť uhradený najneskôr do 30. 03. 2019, inak členstvo zaniká.

Ďalší príspevok:

 • príspevok za prenájom objektu JO TJ (unimobunka) na 1 rok: 150 €,
 • príspevok za prenájom objektu JO TJ (unimobunka) na 1 noc: 5 €,
 • príspevok za uskladnenie športového náradia v objekte JO TJ (surf, čln, okruhová plachetnica) na 1 rok: 20€,
 • príspevok za uskladnenie prívesného vozíka v areáli JO TJ na 1 rok: 20€.

Úhradu zrealizujte do 30. 03. 2019:
Číslo účtu: SK54 0200 0000 0040 7331 1051
Variabilný symbol : 2019
Poznámka: Jachtársky oddiel, Meno Priezvisko,  Druh úhrady